THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2023 05:57

Trường hợp nào phải cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài?

Theo Điều 12 Nghị định 152/2020/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 70/2023/NĐ-CP), các trường hợp cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cụ thể như sau.
infographic 8 (4)

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh