THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 06:05

Trường hợp được miễn thi tốt nghiệp THPT 2022

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các trường hợp dưới đây được miễn thi tất cả bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
trang
Empty
 
Empty
 
Empty
Empty

Đồ họa TRẦN HUYỀN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh