THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2023 08:53

TP.HCM tạo 140.000 việc làm mới

(Dân sinh) - Dự kiến trong năm nay (2022) , Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tập trung giải quyết việc làm cho 300.000 lượt người lao động (trong đó có 140.000 việc làm mới).

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thông tin, năm 2022, sở chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt với Covid-19, giải quyết việc làm đi đôi với đào tạo nghề có chất lượng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và kết nối cung cầu lao động đáp ứng theo yêu cầu doanh nghiệp. Sở cũng tập trung đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người nghèo, người yếu thế, chính sách có công, trẻ em mồ côi,… 

2 tháng đầu năm 2022, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho 54.950 lượt người.

2 tháng đầu năm 2022, TP.HCM đã giải quyết việc làm cho 54.950 lượt người.

Dự kiến trong năm nay, Sở tập trung giải quyết việc làm cho 300.000 lượt người lao động (trong đó có 140.000 việc làm mới); nâng tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề trong tổng số lao động đang làm việc đạt hơn 86% (tương đương hơn 4,2/4,9 triệu người lao động). Sở áp dụng các giải pháp giảm 0,35% số hộ nghèo và giảm 0,2% số hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt của TP.HCM xuống dưới 3,5%. 

Trong năm 2022, UBND TP.HCM cũng ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh và người lao động làm việc trong các doanh nghiệp do nữ làm chủ.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh