THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2023 06:04

TP.HCM: Công khai quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội

(Dân sinh) - Trong thời gian tới, TP.HCM công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội (NƠXH) cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

UBND TP.HCM vừa có báo cáo về triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2025.

Theo đó, trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở Xây dựng đã có thông báo nghiệm thu hoàn thành công trình đối với 11 dự án, tổng diện tích sàn xây dựng là 111.236,9 m2.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn TP có 91 dự án NƠXH với tổng diện tích đất 210,4 ha, quy mô dự kiến khoảng 98.685 căn hộ, 6.678.730 m2 sàn xây dựng. Trong đó 49/91 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư/chấp thuận đầu tư, với tổng diện tích đất là 125,87 ha, quy mô 56.200 căn hộ, 4.069.842 m2 sàn xây dựng (có 46/49 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn năm 2016 - 2020).

Trước những khó khăn trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan về công tác đầu tư xây dựng NƠXH.

Trước những khó khăn trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan về công tác đầu tư xây dựng NƠXH.

Trong giai đoạn 2021 - 2023, Sở Xây dựng đã có thông báo nghiệm thu hoàn thành công trình đối với 1 dự án, tổng diện tích sàn xây dựng 19.505 m2.Kết quả phát triển NƠXH của TP trong thời gian qua mặc dù chưa thể đáp ứng hết nhu cầu rất lớn về nhà ở của các nhóm đối tượng có nhu cầu về NƠXH, nhưng đã giải quyết một phần nhu cầu nhà ở của một bộ phận người thu nhập thấp và cán bộ công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở trên địa bàn TP.

Trong thời gian tới, TP.HCM ban hành quy trình giải quyết cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cân đối bố trí ngân sách địa phương để khuyến khích, ưu đãi thêm để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực bất động sản tham gia và triển khai đầu tư xây dựng dự án NƠXH, nhà ở công nhân, tạo nguồn cung cho thị trường; đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc lập và phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đặc biệt, chú trọng rà soát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm đủ quỹ đất để triển khai thực hiện các dự án xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư NƠXH cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư.

Phong Nha

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh