THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 12:49

Tổng Thanh tra Chính phủ: Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra tăng

(Dân sinh) - Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, số cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2020, nhưng việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra tăng. “Việc chuyển các vụ việc sang cơ quan điều tra tăng so với năm 2020 cho thấy chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm tra đã từng bước được nâng lên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật", ông nói.
Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu

Ngày 24/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao và các báo cáo của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã có giải trình về ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu.

Năm 2021, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt được những kết quả tích cực.

“Tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh và cảm ơn các đại biểu Quốc hội đã quan tâm, đánh giá cao kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Do thời gian có hạn, Tổng Thanh tra tập trung báo cáo, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Số cuộc thanh tra, kiểm tra giảm chủ yếu là do dịch COVID -19 

Theo ông Đoàn Hồng Phong, đúng như ý kiến của đại biểu năm 2021, số cuộc thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo giảm so với năm 2020, nhưng việc phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra tăng.

Ông giải thích, số cuộc thanh tra, kiểm tra giảm chủ yếu là do dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, nhất là đợt dịch lần thứ 4. “Nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra phải dừng, hoãn”, Tổng Thanh tra nói.

Tuy vậy, các cơ quan thanh tra, kiểm tra đã chú động xây dựng phương án phù hợp với tình hình phòng, chống dịch để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

“Việc chuyển các vụ việc sang cơ quan điều tra tăng so với năm 2020 cho thấy chất lượng hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm tra đã từng bước được nâng lên; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp sai phạm, vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, là sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cơ quan nội chính trong việc thanh  tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án trong phòng, chống tham nhũng”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Công tác phối hợp của các cơ quan theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đó là, “trong quá trình thanh tra, kiểm tra, thi hành án nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thi hành án”.

Tổng Thanh tra dẫn chứng điển hình là cuộc thanh tra việc quản lý Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, Thanh tra Chính phủ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chuyển 7 vụ việc ngay trong 6 tháng đầu năm 2021 vừa qua sang cơ quan điều tra ngay trong quá trình thanh tra khi chưa dự thảo kết luận thanh tra.

Toàn cảnh thảo luận hội trường tại điểm cầu Hà Nội.

Toàn cảnh thảo luận hội trường tại điểm cầu Hà Nội.

Sẽ có quy định kiểm soát quyền lực trong phòng, chống tham nhũng

Trước ý kiến của đại biểu về đẩy mạnh hoàn thiện thể thế phòng, chống tham nhũng, ông Đoàn Hồng Phong cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều đổi mới, chú trọng ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực nói chung và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng.

Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế, xã hội và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện để từng bước hoàn thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ theo hướng đảm bảo “không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng”.

Dù vậy, theo Tổng Thanh tra, “công tác kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế, tồn tại”.

Vì vậy, Bộ Chính trị đã giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương liên quan để xây dựng đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cũng giao Thanh tra Chính phủ tiếp tục hoàn thiện Dự án Luật Thanh tra sửa đổi, Đề án Xây dựng cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập…

“Tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thanh trnh phủ tiếp tục tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng để từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, không thể tham nhũng”, ông Đoàn Hồng Phong báo cáo.

Chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến dịch COVID-19

Nội dung nữa được các đại biểu Quốc hội đề cập là thanh tra liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Về việc này, Tổng Thanh tra nêu, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 217, Nghị quyết số 218, trong đó có chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm và có biện pháp phòng ngừa, phòng chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

“Thanh tra Chính phủ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định hướng chương trình thanh tra năm 2022, trong đó có nội dung hướng dẫn, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và thanh tra các bộ, ngành, địa phương tiến hành thanh tra nội dung này trên phạm vi toàn quốc”, ông Đoàn Hồng Phong giải trình.

Tư lệnh ngành Thanh tra cũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tăng cường chỉ đạo, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đẩy mạnh sự giám sát của các cơ quan dân cử.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, báo chí, doanh nghiệp và người dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:  Phòng chống tham nhũng phải gắn liền với chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, xin tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Tư pháp và ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Tổng Thanh tra nhấn mạnh, sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng để đạt hiệu quả cao hơn.

Thành Công

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh