THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 06:53

Thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng sau 7 tháng đầu năm

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách nhà nước, tổng thu NSNN 7 tháng năm 2022 ước đạt 1.093,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu nội địa đạt 74% dự toán, tăng 15%; thu từ dầu thô đạt 152,5% dự toán, tăng 91,6%; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 90,3% dự toán, tăng 23,6%.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

60/63 địa phương thực hiện thu nội địa 7 tháng đạt từ 58% dự toán trở lên; 45/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 18 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

10/12 khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán, trong đó thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ước đạt hơn 70% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, 3 khoản đạt trên 90% dự toán là thuế thu nhập cá nhân, các khoản thu về nhà, đất và thu cấp quyền khai thác khoáng sản. Ước tính cả nước có 45 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ.

Tổng chi Ngân sách nhà nước 7 tháng đạt 842,7 nghìn tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 35,5% dự toán Quốc hội quyết định; chi trả nợ lãi ước đạt 57,4% dự toán; chi thường xuyên ước đạt gần 53,5% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ Ngân sách Nhà nước.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh