THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2023 07:27

Thị xã Hoài Nhơn: Điểm sáng trong bức tranh kinh kế-xã hội của tỉnh Bình Định

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ và nỗ lực lớn của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TX Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) trong 9 tháng đầu 2022 đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Trong 9 tháng năm 2022, nền kinh tế mở cửa trong điều kiện bình thường mới, Ủy ban nhân dân (UBND) Thị xã Hoài Nhơn đã có những thành tích đáng ghi nhận về kích hoạt, hỗ trợ phát triển kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển; triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí giúp người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh giảm chi phí, tạo nguồn lực để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề phát triển kinh tế.

Thực hiện theo kế hoạch, nghị quyết HĐND và quyết định phân công của UBND thị xã Hoài Nhơn, trong năm 2022, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (ĐTXD và PTQĐ) được giao triển khai đối với 198 dự án, trong đó có 13 dự án trọng điểm; phân theo hình thức thực hiện gồm: 12 dự án auy hoạch, 45 dự án giải phóng mặt bằng, 126 dự án đầu tư xây dựng và 44 dự án phát triển quỹ đất

Thị xã Hoài Nhơn và các doanh nghiệp ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư

Thị xã Hoài Nhơn và các doanh nghiệp ký kết Biên bản ghi nhớ đầu tư

Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 được giao cho Ban Quản lý ĐTXD và PTQĐ là 815,981 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch giao đầu năm là 285,840 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách TW, tỉnh hỗ trợ 214,911 tỷ đồng (vốn ngân sách tỉnh bổ sung tăng 26,748 tỷ đồng); ngân sách thị xã 601,07 tỷ đồng (vốn ngân sách thị xã bổ sung tăng 259,092 tỷ đồng) và tăng so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2021 là 223,189 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 37,65%).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2022 dự kiến giải ngân đến hết 9 tháng là: 490,805 tỷ đồng, đạt khoảng 60,01% kế hoạch được giao (trong đó Ngân sách TW, tỉnh đạt 91,66%; ngân sách thị xã đạt 48,88%). So với kế hoạch đầu năm, tỷ lệ dự kiến giải ngân đến hết 9 tháng là 417,334/530,141 tỷ, đạt 78,72%.

Từ tháng 1/2022 đến 30/09/2022, thị xã tổ chức đấu giá đạt được 304 lô đất với tổng diện tích 47.897,7m2, số tiền gần 343 tỷ đồng (đạt 80,6% theo kế hoạch được giao) và so với cùng kỳ 9 tháng năm 2021 tăng 158 tỷ đồng.

Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã khóa V, nhiệm kì 2020 – 2025, kể từ ngày 1.11.2022.

Thị ủy Hoài Nhơn tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Ban quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ thị xã khóa V, nhiệm kì 2020 – 2025, kể từ ngày 1.11.2022.

Trong 9 tháng năm 2022, Ban Quản lý dự án đang triển khai thực hiện công tác GPMB với 30 dự án (không bao gồm xây dựng các Khu dân cư trong kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt hàng năm và các công trình đang trong giai đoạn lập thủ tục đầu tư và các thủ tục liên quan), bằng cùng kỳ năm 2021; trong đó, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 6.881 hộ với tổng diện tích thu hồi đất 4.587.784,3m2.

Theo kế hoạch 3 tháng cuối năm 2022, dự kiến bàn giao đưa vào sử dụng 18 dự án; thi công hoàn thành đối với 7 dự án; thi công xây dựng đối với 52 dự án (khởi công mới trong 3 tháng cuối năm 2022 với 28 công trình và tiếp tục lập thủ tục đầu tư đối với 44 dự án).

Trong 3 tháng cuối năm 2022, Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTQĐ dự kiến thông báo đấu giá quyền sử dụng đất đối với với 239 lô, với giá trị 310 tỷ đồng.

Tiếp tục phối hợp với các ngành, UBND các xã, phường lập dự án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ xin giao đất để xây dựng các khu dân cư theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2021; triển khai công tác GPMB các khu dân cư trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đồng thời lập thủ tục trình UBND tỉnh gia hạn thời gian giao đất đối với các lô đất, khu đất hết hạn; lập thủ tục đầu tư, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với lô đất đủ điều kiện.

Dự kiến nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, thị xã tập trung thực hiện hoàn thành theo kế hoạch đối với GPMB dự án tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn; hoàn thành GPMB tuyến đường kết nối giữa thị xã (ĐT368 đến ĐT369); đồng thời đẩy nhanh tiến độ GPMB là các dự án trọng điểm: Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính.

TẤN LỢI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh