THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 04:08

Thêm nội dung chi thực hiện chương trình trợ giúp người khuyết tật

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030.
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Ảnh minh hoạ. Nguồn internet.

Ngày 12/1/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 03/2022/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn NSNN thực hiện các chương trình phát triển công tác xã hội, trợ giúp người khuyết tật, trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Thông tư 03/2022/TT-BTC bổ sung nhiều nội dung chi chương trình trợ giúp người khuyết tật, như:

- Chi tiền công thuê chuyên gia tư vấn.

- Chi ứng dụng công nghệ thông tin.

- Chi rà soát, cập nhật, quản lý dữ liệu về nhu cầu giáo dục đặc biệt của người khuyết tật vào phần mềm quản lý hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

- Chi nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế đối với người khuyết tật.

- Chi xây dựng các mô hình:

+ Mô hình hỗ trợ người khuyết tật khởi nghiệp;

+ Mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm đối với người khuyết tật;

+ Mô hình phòng chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật;

+ Xây dựng mô hình truyền thông lồng ghép vận động hỗ trợ phụ nữ yếu thế tại cộng đồng; xây dựng mô hình phụ nữ khuyết tật tự lực;

+ Xây dựng các tuyến mẫu và nhân rộng các xe vận tải hành khách công cộng để người khuyết tật tham gia giao thông.

Thông tư 03/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

NGỌC BÍCH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh