CHỦ NHẬT, NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2023 04:01

Thanh Hóa "cấm cửa" 3 năm hai doanh nghiệp vi phạm đấu thầu

Kê khai hồ sơ không trung thực, vi phạm các quy định về đấu thầu, hai doanh nghiệp mới đây đã bị UBND tỉnh Thanh Hóa cấm tham gia các hoạt động đấu thầu trong 3 năm.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc cấm Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam (SĐKKD: 0700168230) và Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Hải (SĐKKD: 0102895198) tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, hai công ty nêu trên bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 3 năm, đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Lý do là vì Liên danh Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng Hồng Hải đã kê khai và cung cấp các tài liệu không trung thực trong E-HSDT khi tham gia dự thầu, vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung báo cáo, đề xuất của mình; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Thanh Hóa theo đúng quy định và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

MỘC MIÊN

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh