THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 11:23

Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động gắn với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

"Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2020" tỉnh Thừa Thiên – Huế với chủ đề: "Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc" diễn ra từ ngày 1 đến 31/5/2020, gồm nhiều hoạt động thiết thực gắn với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động gắn với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Lễ phát động Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2019 tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo cơ quan thường trực, mục đích của Tháng hành động nhằm thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, các tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở và các doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh về  phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh nghiệp và nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động

Trong Tháng hành động, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

Phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt"; các doanh nghiệp chăm lo tốt quyền lợi cho công nhân lao động...

Tăng cường công tác huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động, tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn để xây dựng kế hoạch phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động ngay tại các phân xưởng, tổ, đội sản xuất; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động về chấp hành pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, việc thực hiện các chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động; thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh