CHỦ NHẬT, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2023 11:53

Tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

Ngày 30/10, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Đến dự, chỉ đạo và cung cấp thông tin tại Hội nghị có PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên Tổ biên tập Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện 150 cán bộ, phóng viên của các cơ quan báo chí.
Tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Ông Lê Mạnh Hùng – Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho biết, Đại hội Đảng toàn quốc phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và toàn dân, do vậy việc công bố thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào Dự thảo báo cáo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là một nhiệm vụ rất quan trọng. Ngày 20/10/2020, BCH Trung ương công bố Văn kiện tới các tầng lớp nhân dân và các cơ quan báo chí để xin ý kiến đóng góp cho Đảng trong việc xây dựng phát triển đất nước và xây dựng Đảng. Văn kiện Đại hội Đảng được chuẩn bị hết sức công phu được chuẩn bị cách đây 2 năm. Văn kiện Đại hội Đảng lần này gồm có: Báo cáo chính trị; Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế, đánh giá 10 năm vừa qua (2010 -2020) và 10 năm tới (từ 2020 -2030); Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng.

Chủ đề Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; Phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tập huấn cho phóng viên các cơ quan báo chí tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 3.

Các phóng viên báo chí tham dự Hội nghị.

Hội nghị nhằm cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trong của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các dự thảo Văn kiện lần thứ XIII của Đảng, trang bị, cung cấp cho đội ngũ phóng viên, báo chí về phương pháp cách thức truyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng nêu trong các dự thảo Văn kiện Đại hội nhất là các điểm mới từ đó các cơ quan báo chí thực hiện tốt các nhiệm vụ tuyên truyền giới thiệu, cổ vũ động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để phát huy trí tuệ, hiểu biết và trách nhiệm góp ý có trách nhiệm vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

NGUYỄN SÍU

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh