THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2023 12:04

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tham mưu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững

(Dân sinh) - Sáng ngày 12/6, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 15 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích của Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH đạt được trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội.  

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu tại Hộ nghị. (ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến phát biểu tại Hộ nghị. (ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Trong thời gian tới, bà Trần Kim Yến đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ, đảm bảo đạt, vượt các chỉ tiêu đã đề ra; chú trọng lãnh đạo thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành, đó là chỉ tiêu khó đạt cần có sự bức phá trong khâu tổ chức thực hiện. Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của đơn vị để tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị…

 “Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch trình UBND TP, chương trình công tác của Sở và các chỉ tiêu của ngành đề ra; tham mưu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững”, bà Trần Kim Yến nhấn mạnh. 

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã thực hiện thắng lợi 14/15 chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng thời, có 213/226 chỉ tiêu, nhiệm vụ trình UBND TP và chương trình công tác của Sở cơ bản đạt so với tiến độ đề ra, đạt 94,24%; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chăm lo Tết, đảm bảo Tết đến mọi nhà; thực hiện chăm lo chu đáo, kịp thời cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động khó khăn, trẻ em mồ côi do Covid-19… 

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Văn Thinh chủ trì hội nghị. (ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Văn Thinh chủ trì hội nghị. (ảnh: Thành uỷ TP.HCM).

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Văn Thinh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường trách nhiệm, chủ động rà soát, bám sát nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết những vấn đề, những nội dung người dân, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng quản lý tại các đơn vị quan tâm làm cơ sở kiểm tra, đánh giá cán bộ.

Đồng thời, tiếp tục phát huy và đẩy mạnh cải cách hành chính, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công vụ, chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh hoạt động thi đua khen thưởng, định kỳ khen thưởng đột xuất khi có sáng kiến, sáng tạo đặc biệt. 

Bên cạnh đó, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương; tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.  

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh