THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 04:21

Quốc hội thông qua Luật Đấu thầu sửa đổi, gỡ khó cho ngành Y tế

Luật Đấu thầu sửa đổi đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý theo nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội liên quan đến đấu thầu tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế.
Luật Đấu thầu vừa được thông qua với hàng loạt quy định mới về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế,

Luật Đấu thầu vừa được thông qua với hàng loạt quy định mới về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế,

Chính thức thông qua Luật Đấu thầu với hàng loạt quy định mới về đấu thầu thuốc, thiết bị y tế, với đa số đại biểu tán thành (trên 93%), Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo liên quan đến phạm vi áp dụng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Lê Quang Mạnh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo hướng không thu hẹp hoặc mở rộng đối tượng quá mức; một mặt, bảo đảm việc đấu thầu mang lại lợi ích kinh tế cho bên mời thầu, mặt khác, bảo đảm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, cạnh tranh, bình đẳng, công khai, minh bạch.

Về đấu thầu tập trung, mua thuốc, hóa chất, thiết bị y tế, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Xã hội, Bộ Y tế và một số ĐBQH làm việc trong ngành y tế về những nội dung tiếp thu, chỉnh lý liên quan đến lĩnh vực y tế.

Trên cơ sở đó rà soát, thống nhất về thuật ngữ sử dụng trong Luật; Thống nhất quy định về mua sắm tập trung đối với mua thuốc hiếm, thuốc cần mua với số lượng ít; Rà soát quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, thiết bị y tế;

Tiếp thu, bổ sung quy định về thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế trong trường hợp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân không chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu; Chỉnh lý quy định về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình; Chỉnh lý quy định về ưu đãi trong mua thuốc.

Về các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉnh lý dự thảo Luật, thể hiện 9 nhóm hành vi và chỉnh lý các nội dung cụ thể tại Điều 16. Bổ sung thêm mục đích của hành vi trong quy định cấm hành vi thông thầu; bổ sung quy định cấm hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng.

Về hình thức chỉ định thầu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý theo hướng giảm một số trường hợp chỉ định thầu; bên cạnh đó, rà soát, bổ sung Điều 23 của dự thảo Luật chỉnh lý, luật hóa một số trường hợp lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đã được quy định tại Quyết định số 17/2019 của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Về giá gói thầu, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung quy định “Chính phủ quy định chi tiết về nội dung giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu” tại khoản 2 Điều 39 của dự thảo Luật.

THANH MẠNH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh