THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2023 12:06

Quảng Trị khởi công xây dựng bến cảng Mỹ Thủy chậm nhất trong tháng 1/2023

(Dân sinh) - Ngày 6/12, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị phát đi thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại phiên họp về tình hình triển khai dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ và dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt.
Phối cảnh dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, Quảng Trị

Phối cảnh dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ, Quảng Trị

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thuỷ là dự án trọng điểm của tỉnh, là công trình giao thông đầu mối quan trọng, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của Khu kinh tế Đông Nam; phục vụ giao thương, vận chuyền hàng hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây để phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng Khu bến cảng Mỹ Thuỷ trở nên cấp thiết và đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.  

Trước đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị ngày 30/11, Công ty cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy (MTIP - Hàn Quốc), chủ đầu tư dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy cho biết, Công ty đã nỗ lực thực hiện các cam kết về tiến độ dự án với UBND tỉnh Quảng Trị. Từ tháng 12/2021 đến nay, đơn vị đã hoàn thành toàn bộ việc lập hồ sơ để trình phê duyệt nhưng hiện nay vẫn còn vướng các thủ pháp lý tại các cơ quan ban ngành ở các Bộ và địa phương.

Công ty MTIP đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị hỗ trợ chỉ đạo sớm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng; thẩm định giá thiết bị hồ tôm, công tác đo đạc kiểm đếm để sớm bàn giao mặt bằng; chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp Nhà đầu tư làm việc với Bộ Giao thông Vận tải, sớm có ý kiến và đồng thời giải trình theo các ý kiến của các Bộ, nhằm đảm bảo việc hoàn thành vào tháng 12/2022. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) xử lý chất nạo vét, thống nhất tiêu chí, tiêu chuẩn để xử lý vật liệu nạo vét; xử lý chất đổ thải của các cơ quan ban ngành, hoàn thành trong quý IV/2022 để làm cơ sở phê duyệt ĐTM.

Để hoàn thành các thủ tục đầu tư và GPMB toàn bộ giai đoạn l (133,67ha) trong tháng 12/2022, đảm bảo các điều kiện thi công xây dựng dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẩn trương đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chỉ tiết 1/500 dự án, hoàn thành trước ngày 7/12/2022.

Công tác thẩm định thiết kế cơ sở phải hoàn thành trong tháng 12/2022 để triển khai các bước tiếp theo nhằm khởi công dự án chậm nhất trong tháng 1/2023. Vì vậy, yêu cầu MTIP bám sát các cơ quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải để sớm có văn bản thẩm định thiết  kế cơ sở . 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh và nhà đầu tư bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo, giải trình, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thâm định ĐTM (nếu có); làm việc trực tiếp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ để tranh thủ ý kiến về việc đưa khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ra khỏi khu vực triển khai dự án; đồng thời tham mưu UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường  chấp thuận để sớm phê duyệt ĐTM trước  ngày 15/12/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao các Sở, ngành hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ theo quy định, trình cơ quan có thẩm quyên xem xét đưa khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia ra khỏi khu vực triển khai dự án; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trước ngày 15/12/2022; phối hợp với MTIP nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại để hoàn thiện hồ sơ chuyền đổi mực đích sử dụng rừng phù hợp với hồ sơ Quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, báo cáo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đề nghị của UBND huyện Hải Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất không xây dựng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ. UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm nội dung đề xuất để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo chính sách hiện hành của tỉnh để giải phóng mặt bằng theo đúng quy định pháp luật; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng diện còn lại 41,86ha trên phạm vi diện tích giai đoạn 1 là 133,67ha, hoàn thành trong tháng 12/2022 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thi công dự án. MTIP thống nhất với UBND huyện Hải Lăng về tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng để chi trả cho người dân khi phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt. 

Giao Sở Tài chính hướng dẫn, hỗ trợ MTIP trong việc thẩm định thiết bị hồ tôm theo đúng quy định.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức đánh giá chất lượng sản phẩm nạo vét, xây dựng phương án tận thu, sử dụng sản phâm nạo vét (khoáng sản) đảm bảo hiệu quả và đúng quy định pháp luật, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất quy mô diện tích xây dựng Đồn biên phòng tại vị trí mới là 4,09ha như kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thầm quyền phê duyệt và các văn bản thoả thuận giữa Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Quảng Trị. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, MTIP thống nhất kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Đồn Biên phòng Hải An tại vị trí mới, đồng thời rà soát chủ trương của UBND tỉnh để đảm bảo theo đúng quy định.

Đối với dự án Khu bến cảng CFG Nam Cửa Việt do Công ty TNHH CFG Quảng Trị làm chủ đầu tư, hiện đã hoàn thành các thủ tục như điều chỉnh chủ trương đầu tư (16,9ha), Báo cáo ĐTM, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, công tác giải phóng mặt bằng và thuê đất để thực hiện dự án (16,0ha/16,9ha), phần diện tích còn lại chưa cho thuê là 0,9ha (vị trí Trạm Kiểm soát Biên phòng Phó Hội). Chủ đầu tư đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đường dây 22kV, lắp đặt thiết bị trạm biến áp 1.000kVA cấp điện cho dự án, đã đóng điện phục vụ công tác thi công. Công ty đang thi công san lấp mặt bằng Giai đoạn I của dự án; đường giao thông trục chính nội bộ và tuyến đường công vụ để phục vụ thi công dự án.

Theo Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị, dự án này đang chậm tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình giai đoạn I, chậm tiến độ thi công cầu cảng số 1 và số 2 theo tiến độ quy định tại quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nêu trên.  

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chủ đầu tư triển khai thi công các hạng mục kết cấu hạ tầng cầu cảng đúng thời gian quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 12/2022.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện đúng yêu cầu và kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật nếu nhà đầu tư không triển khai thực.

Chỉ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất đề xuất xây dựng Trạm Kiểm soát Biên phòng Phó Hội tại vị trí mới; thống nhất thu hồi bổ sung diện tích 550m để làm đường, bảo đảm giao thông kết nối vào Trạm Kiểm soát Biên phòng mới theo đúng quy định pháp luật.

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thuỷ do Công ty CP liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy (MTIP) làm chủ đầu tư và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2019. Dự án được triển khai tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) với quy mô 10 bến, tổng vốn đầu tư 14.234 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án sẽ được thực hiện từ năm 2018 - 2025 với 4 bến, tổng vốn đầu tư 4.946 tỷ đồng.

Dù chủ đầu tư đã làm lễ khởi công dự án từ ngày 27/2/2020, nhưng sau đó thì dự án rơi vào cảnh bất động. 

CAO TIẾN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh