THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 07:15

Quảng Nam triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

(Dân sinh) - UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
Tháng hành động vì trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

Tháng hành động vì trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 30/6 nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện.

Qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em. Thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em…

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”.

Phối hợp các ngành, hội, đoàn thể liên quan đẩy mạnh vận động các nguồn lực để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, vui chơi, giải trí cho trẻ em; vận động nguồn lực cho hoạt động bảo trợ trẻ em. Phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi che giấu, không thông báo, không tố cáo vụ việc vi phạm quyền trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích (đặc biệt tai nạn giao thông, đuối nước) cho trẻ em; xây dựng các mô hình câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, đặc biệt là mô hình diễn đàn trẻ em.

UBND các huyện chỉ đạo triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em thuộc trách nhiệm và thẩm quyền để phòng chống xâm hại trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông...

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh