THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 09:40

Quảng Nam tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở LĐ-TB&XH triển khai thực hiện các giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; nghiên cứu, xây dựng chương trình khắc phục, hạn chế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với trẻ em như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội…
Quảng Nam tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Quảng Nam tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về việc tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH triển khai thực hiện các giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nghiên cứu, xây dựng chương trình khắc phục, hạn chế ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đối với trẻ em như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi; củng cố hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em, nhất là ở tuyến cơ sở.

Sở Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em đúng lộ trình, mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Hỗ trợ các địa phương trong công tác điều trị và chăm sóc trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai một số biện pháp cấp bách tăng cường bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục; hướng dẫn phụ huynh học sinh trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến…

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động truyền thông và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đẩy mạnh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 an toàn, kịp thời, hiệu quả cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi COVID-19. 

Đồng thời, thực hiện chăm sóc trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… 

TÚ ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh