THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 06:12

Quảng Nam chi hơn 150 tỷ đồng thực hiện Chương trình Sữa học đường

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh, từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026.
Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo (từ 3 - 6 tuổi) và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập (đã được cấp phép) tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Các địa bàn này căn cứ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Mỗi ngày trẻ được uống 1 hộp sữa 180ml, uống 5 lần/tuần trong thời gian đủ 9 tháng/năm học. Thời gian thụ hưởn là từ đầu năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026.

Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%. Dự kiến kinh phí thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026 khoảng 151 tỷ đồng.

HĐND tỉnh Quảng Nam giao UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết và quy định cụ thể tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng sữa tươi áp dụng trong Chương trình Sữa học đường đúng quy định hiện hành. 

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

CT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh