THỨ BA, NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2023 08:38

Năm 2022, Thừa Thiên Huế phấn đấu đạt trên 68% tỷ lệ lao động qua đào tạo

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao năm 2022.
Công tác đào tạo nghề tại Thừa Thiên Huế

Công tác đào tạo nghề tại Thừa Thiên Huế

Kế hoạch nhằm đảm bảo đủ về quy mô và chất lượng trên các yếu tố cơ bản là trí lực, thể lực và kỹ năng nghề nghiệp, đạo đức; đáp ứng tốt yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà, đáp ứng hội nhập kinh tế quốc tế và xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo kế hoạch, năm 2022, Thừa Thiên Huế phấn đấu đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực tỉnh; vận hành Sàn giao dịch việc làm trên môi trường mạng. Ngoài ra, phấn đấu trên 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; trên 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề nghiệp và đại học đạt trình độ chuyên môn, tay nghề đáp ứng yêu cầu thực tế của nhà tuyển dụng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phấn đấu tuyển sinh, đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng khoảng 15 ngàn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 68%.

Để đạt kết quả đề ra, Thừa Thiên Huế sẽ tập trung xây dựng, triển khai cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu nguồn nhân lực. Thực hiện đồng bộ các chính sách phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

THẢO VI

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh