THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2023 06:00

Manulife Việt Nam: Thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận phân tích nâng cao

Tại Manulife Việt Nam, chúng tôi đồng hành cùng khách hàng trong việc đưa ra các quyết định về bảo vệ sức khỏe, tăng trưởng tài sản cũng như hoạch định tương lai. Hành trình chuyển đổi số của chúng tôi với sự đầu tư lớn vào công nghệ nhằm mang đến những giải pháp và dịch vụ bảo hiểm sáng tạo cho người dân Việt Nam, để họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Với hơn 1,5 triệu khách hàng, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và đối tác chiến lược phân phối sản phẩm bảo hiểm và mạng lưới 87 văn phòng trên cả nước, Manulife tự hào với lịch sử 23 năm là công ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.
Empty

Chức danh: TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH NÂNG CAOCÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM)

Mô tả công việc: 

- Trưởng bộ phận phân tích nâng cao Việt Nam phụ trách xây dựng và thiết lập chức năng phân tích cho các thị trường mới nổi với Trung tâm dữ liệu tại Hong Kong.

- Ứng viên sẽ đóng vai trò vừa là Trưởng bộ phân tích phân tích nâng cao Việt Nam vừa quản lý phân tích dữ liệu cấp cao của thị trường mới nổi.

- Ứng viên phải là nhà lãnh đạo chiến lược và chuyển đổi có khả năng phân tích chiến lược hợp nhất trong khu vực và vùng.

- Ứng viên phải có kiến thức chuyên sâu về quản lý thông tin, dữ liệu và hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng các chức năng để thúc đẩy hiệu suất cho toàn công ty. Ngoài các kiến thực kể trên, ứng viên phải hiểu biết về phần mềm hoặc hệ thống thông minh (Trí tuệ nhân tạo và máy học AI/ML) và có khả năng làm việc khắp tổ chức ở các cấp, tạo ra mối quan hệ đối tác thúc đẩy tăng trưởng, tiên đoán và vượt qua những thách thức của thị trường, đồng thời phát triển khoa học dữ liệu cho các thị trường mới nổi.

- Bên cạnh đó, ứng viên cũng phải là đối tác chiến lược để có thể định hướng cho Giám đốc kinh doanh cũng như ban lãnh đạo dựa trên các phân tích dữ liệu chuyên sâu và phù hợp. Song song đó, thực hiện các sáng kiến dựa trên phần mềm thông minh (Trí tuệ nhân tạo AI) và có khả năng thực hiện các bước phân tích để có dữ liệu phù hợp với yêu cầu (KPI) do các khu vực đặt ra, cũng như phù hợp với chiến lược kinh doanh toàn cầu.

Với vai trò này yêu cầu ứng viên tận dụng dữ liệu và phân tích để thúc đẩy phát triển tổ chức, bao gồm:

- Tinh chỉnh và xây dựng mô hình hoạt động phân tích từ giai đoạn sơ khai cho đến khi kết thúc cho các thị trường mới nổi.

- Đẩy nhanh tốc độ sử dụng phân tích của thị trường mới nổi bằng cách nâng cấp, chuyển đối các phân tích hiện tại của tổ chức.

- Phát triển và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân tài.

- Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban liên quan để định hướng hoạt động chuyên sâu và thông qua đó có thể chủ động đưa ra các quyết định thông qua phân tích.

- Xác định, phát triển, thực hiện các quy trình, phương pháp và công cụ phân tích nâng cao nhằm đảm bảo tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa trong toàn bộ tổ chức.

 - Trưởng bộ phận phân tích nâng cao Việt Nam phụ trách xây dựng và thiết lập chức năng phân tích cho các thị trường mới nổi với Trung tâm dữ liệu tại Hong Kong.

- Ứng viên sẽ đóng vai trò vừa là Trưởng bộ phân tích phân tích nâng cao Việt Nam vừa quản lý phân tích dữ liệu cấp cao của thị trường mới nổi.

- Ứng viên phải là nhà lãnh đạo chiến lược và chuyển đổi có khả năng phân tích chiến lược hợp nhất trong khu vực và vùng.

- Ứng viên phải có kiến thức chuyên sâu về quản lý thông tin, dữ liệu và hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng các chức năng để thúc đẩy hiệu suất cho toàn công ty. Ngoài các kiến thực kể trên, ứng viên phải hiểu biết về phần mềm hoặc hệ thống thông minh (Trí tuệ nhân tạo và máy học AI/ML) và có khả năng làm việc khắp tổ chức ở các cấp, tạo ra mối quan hệ đối tác thúc đẩy tăng trưởng, tiên đoán và vượt qua những thách thức của thị trường, đồng thời phát triển khoa học dữ liệu cho các thị trường mới nổi.

- Bên cạnh đó, ứng viên cũng phải là đối tác chiến lược để có thể định hướng cho Giám đốc kinh doanh cũng như ban lãnh đạo dựa trên các phân tích dữ liệu chuyên sâu và phù hợp. Song song đó, thực hiện các sáng kiến dựa trên phần mềm thông minh (Trí tuệ nhân tạo AI) và có khả năng thực hiện các bước phân tích để có dữ liệu phù hợp với yêu cầu (KPI) do các khu vực đặt ra, cũng như phù hợp với chiến lược kinh doanh toàn cầu.

- Với vai trò này yêu cầu ứng viên tận dụng dữ liệu và phân tích để thúc đẩy phát triển tổ chức, bao gồm:

+ Tinh chỉnh và xây dựng mô hình hoạt động phân tích từ giai đoạn sơ khai cho đến khi kết thúc cho các thị trường mới nổi.

+ Đẩy nhanh tốc độ sử dụng phân tích của thị trường mới nổi bằng cách nâng cấp, chuyển đối các phân tích hiện tại của tổ chức.

+ Phát triển và thực hiện kế hoạch tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân tài.

+ Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban liên quan để định hướng hoạt động chuyên sâu và thông qua đó có thể chủ động đưa ra các quyết định thông qua phân tích.

+ Xác định, phát triển, thực hiện các quy trình, phương pháp và công cụ phân tích nâng cao nhằm đảm bảo tính nhất quán và tiêu chuẩn hóa trong toàn bộ tổ chức.

Vai trò phân tích cấp cao của thị trường mới nổi:

- Đồng phát triển và thực hiện chiến lược để xác định, điều chỉnh và triển khai sáng kiến Phân tích nâng cao.

- Ưu tiên các sáng kiến ​​phân tích nâng cao và hỗ trợ các kế hoạch thực hiện của khu vực dựa trên dữ liệu và phân tích chuyên sâu.

- Đảm bảo phát triển giá trị cho tổ chức thông qua việc sử dụng và phân tích dữ liệu để tăng giá trị thặng dư cho thị trường mới nổi và cho Manulife Việt Nam.

- Chỉ đạo các sáng kiến ​​chiến lược quan trọng mới với các nhà tài trợ chính để đảm bảo rằng các sáng kiến này diễn ra suông sẻ trước khi chuyển giao toàn bộ việc thực hiện cho các nhà tài trợ chính.

- Xác định kịp thời và phản ánh rủi ro tiềm ẩn, bao gồm chia sẻ thông tin kinh doanh dựa trên việc sử dụng và phân tích dữ liệu, cập nhật về tình trạng của các danh mục đầu tư, báo cáo về gian lận cho các nhóm khu vực và các đối tác kinh doanh.

Vai trò phân tích dữ liệu:

- Thiết kế và triển khai các chiến lược và hệ thống dữ liệu cho Công ty

- Giám sát việc thu thập, lưu trữ, quản lý, chất lượng và bảo vệ dữ liệu

- Giám sát và tuân thủ, thực hiện các chính sách bảo mật dữ liệu và các quy định tuân thủ dữ liệu

- Lan tỏa giá trị và tầm quan trọng của việc thu thập và sử dụng dữ liệu đến với ban điều hành và tất cả nhân viên.

Phát triển cơ hội kinh doanh mới thông qua việc phân tích dữ liệu:

- Đóng vai trò chính và là cầu nối liên lạc với các đối tác phân phối kinh doanh thông qua ngân hàng ở thị trường mới nổi và nhóm phân tích địa phương để thúc đẩy tăng trưởng cho kênh kinh doanh mới này.

- Trở thành động lực chính cho sự hợp tác dữ liệu sáng tạo giữa các đối tác chính của kênh phân phối mới và Manulife Châu Á.

- Đồng hành cùng với Phòng Chăm sóc khách hàng và Sản phẩm để thiết kế chương trình quản trị danh mục Khách hàng nhằm phát huy kỹ thuật và chiến lược bán hàng hiệu quả giúp doanh nghiệp tăng trưởng tốt.

- Đối tác với Trưởng Khối Quản Trị Hợp Đồng Bảo Hiểm Hiện Hữu và Giám đốc Khối Sản phẩm của công ty để thiết kế các chương trình nhằm tăng tỉ lệ duy trì và xác định thêm các cơ hội để giảm thiểu gian lận và rủi ro bồi thường.

Phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu:

- Sở hữu hệ thống lưu trữ dữ liệu và thúc đẩy sử dụng kỹ thuật phần mềm và hệ thống để bảo đảm đưa vào sử dụng hệ thống lưu trữ dữ liệu cho toàn công ty như một công cụ quản lý hệ thống thông tin và giúp đơn giản các chức năng phân tích

- Xác định và hỗ trợ các cơ hội phù hợp với chi phí trên toàn công ty và tăng doanh thu dựa trên nguồn dữ liệu xác thực.

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm để thực hiện công việc:

 + Bằng đại học chuyên ngành về Khoa Học, Thống kê, Phân tích Kinh doanh, Kinh tế hoặc Toán học.

+ Có ít nhất 18 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia Châu Á, trong lĩnh vực ngân hàng chuyên ngành về Phân tích dữ liệu, Quản lý dự án. Có Kiến thức về Bảo hiểm nhân thọ là một lợi thế

+ Kinh nghiệm thực tế về phân tích đa biến, mô hình hóa, phân khúc và phân tích khách hàng.

+ Sử dụng thành thạo kỹ thuật thống kê và các công cụ khai thác dữ liệu với kiến thức sâu rộng về thống kê và mô phỏng gói (ví dụ: Kinh tế Lượng và thống kê (STATA), phân tích dữ liệu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực khoa học xã hội (SPSS), SAS STAT,…)

+ Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình chuyên nghiệp. Khả năng trình bày báo cáo/ phân tích dữ liệu và thống kê một cách đơn giản và rõ ràng.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Manulife Plaza, 75 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Q. 7, Tp. HCM

Liên hệ: Ứng cử viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ về văn phòng hoặc liên hệ bộ phận tuyển dụng

(Điện thoại: (08) 5416 68888) trước ngày 5/7/2023.

Manulife Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh