THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 06:47

Lãnh đạo làm khoa học ở TP.HCM sẽ nhận mức lương 120 triệu đồng/tháng

(Dân sinh) - Để được hưởng mức lương cao nhất 120 triệu đồng/tháng dành cho người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập, người hưởng ưu đãi này cần có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực ưu tiên và đáp ứng một số điều kiện khác.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP.HCM để xin ý kiến về dự thảo các tiêu chí, đối tượng, điều kiện, mức chi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với những chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ. 

Đây là một trong những nội dung đã được quy định tại Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua. 

Theo đó, UBND TP đề xuất mức thu nhập cao gấp 5 - 6 lần quy định hiện hành áp dụng với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP thành lập.

Việc đặc cách này nhằm tạo động lực cho chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đến góp sức giúp TP phát triển.

Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chiều 19/9, đã thông qua 107 nghị quyết liên quan đến đời sống người dân.

Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào chiều 19/9, đã thông qua 107 nghị quyết liên quan đến đời sống người dân.

Cụ thể, người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP thành lập, tiền lương, tiền công theo tháng được đề xuất là 60 - 80 - 100 - 120 triệu đồng.

Tiền lương, tiền công hàng tháng đối với cấp phó của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP thành lập là 50 - 65 - 85 - 100 triệu đồng.

Trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP thành lập được đề xuất các mức 40 - 50 - 65 - 80 triệu đồng.

Còn phó trưởng các phòng, ban, phòng thí nghiệm, đơn vị trực thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP thành lập được đề xuất là 30 - 40 - 50 - 60 triệu đồng. 

Để hưởng các mức lương trên, các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải có trình độ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động khoa học, công nghệ theo quy định pháp luật Việt Nam. Đồng thời, họ phải có đủ tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và thành tích nghiên cứu khoa học. 

Trong đó, để được hưởng mức lương cao nhất 120 triệu đồng dành cho người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do UBND TP.HCM thành lập, người hưởng ưu đãi này cần có từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực ưu tiên và đáp ứng một trong số các điều kiện dưới đây:

Người hưởng mức lương ưu đãi từng chủ trì ít nhất 4 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 8 nhiệm vụ cấp bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu "đạt" trở lên.

Người này là tác giả chính của 8 công trình công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS (viết tắt của Web of Science, tức dữ liệu trích dẫn các tạp chí khoa học thế giới được tuyển chọn và quản lý bởi Clarivate Analytics, Mỹ). Người hưởng lương ưu đãi là tác giả của ít nhất 2 sáng chế hoặc 4 giải pháp hữu ích.

Người này từng triển khai 4 nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm. 

UBND TP xác định các chế độ ưu đãi mới được áp dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên để xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển cùng danh mục các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ, gồm: Điện tử và Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học, Công nghệ chế tạo vật liệu tiên tiến. 

Phong Nha

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh