THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 07:45

Khu Đại học Nam Cao: Đẩy mạnh hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng

Khu Đại học (KĐH) Nam Cao được xác định là một bộ phận quan trọng của mạng lưới trường đại học, cao đẳng. KĐH Nam Cao được xây dựng quy mô 754 ha nằm trên địa bàn thành phố Phủ Lý và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Khu được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và làm việc cho khoảng 80 nghìn học sinh, sinh viên; 20 nghìn giáo viên, chuyên gia và 30 nghìn cư dân đô thị.
KĐH Nam Cao sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục đại học cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô.
Ngoài ra, KĐH có vai trò góp phần điều chỉnh mạng lưới trường đại học, cao đẳng cho vùng và việc di dời một số trường đại học, cao đẳng từ nội thành Hà Nội, phù hợp với Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 và Quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Empty

Với những chính sách thuận lợi đến mức tối đa, cùng điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, giao thông, hạ tầng đồng bộ… Tính đến nay, đã có số lượng lớn các nhà đầu tư, trường cao đẳng, đại học, dạy nghề khảo sát nghiên cứu đầu tư tại KĐH Nam Cao, trong đó dự án Trường Đại học Xây dựng đã thực hiện hoạt động đào tạo giáo dục quốc phòng - an ninh cho khoảng 3.600 sinh viên; Dự án của Công ty TNHH Giáo dục FPT đã thực hiện tuyển sinh các cấp học từ tháng 8/2023.

Trường Đại học Kinh kế quốc dân đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án Cơ sở 2, hiện tại Trường đang hoàn thiện Đề án thành lập Cơ sở 2 trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Tập đoàn Phenilkaa đã tổ chức báo cáo UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Trường Đại học Phenikaa tại KĐH Nam Cao; Công ty cổ phần Hoàng Sơn, Công ty cổ phần đầu tư đô thị và khu công nghiệp - Sông Đà 7 đang tổ chức khảo sát nghiên cứu đầu tư dự án trường nghề chất lượng cao.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng, dự án chức năng đô thị, dịch vụ thương mại và công trình xã hội hóa đang trong quá trình nghiên cứu khảo sát đầu tư, trong đó Dự án Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận thành phố Phủ lý và Dự án Khu đô thị Đại học Nam Cao địa phận thị xã Duy Tiên đã được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư và đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

KĐH Nam Cao tỉnh Hà Nam là tổ hợp cơ sở giáo dục - đào tạo kiểu mẫu, mang tầm khu vực và quốc tế, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời đại mới. Với những điều kiện thuận lợi về địa lý, tự nhiên và cơ chế, chính sách hấp dẫn cùng hiệu quả thực tế của việc thu hút các nhà đầu tư, trong tương lai không xa, KĐH Nam Cao tỉnh Hà Nam sẽ trở thành một trung tâm giáo dục có quy mô lớn và hiện đại, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh