THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 11:45

Kiên Giang:

Hơn 23.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

(Dân sinh) - Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 23.106 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn trong gói tín dụng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 25/7, thông tin từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, chất lượng tín dụng ngày có sự chuyển biến tích cực, nợ quá hạn giảm giảm trên 4,2 tỷ đồng, 11/15 đơn vị có nợ quá hạn giảm so đầu năm. 

Nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách tăng 440 tỷ đồng đã kịp thời giúp cho người dân tiếp cận vốn thực hiện các mô hình, dự án, sản xuất kinh doanh kịp thời, phát huy hiệu quả tích cực, góp phần giúp cho 23.106 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn, trong đó có 625 hộ nghèo, 1.116 hộ cận nghèo và 4.237 hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn tín dụng nhiều hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Từ nguồn vốn tín dụng nhiều hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo.

Từ đó, tạo điều kiện chuyển biến nhận thức cách làm ăn giúp ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Bên cạnh đó, hỗ trợ vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 3.464 lao động và tạo điều kiện cho 86 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 698 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và thương nhân tại vùng khó khăn vay vốn để đầu tư sản xuất kinh doanh và 12.135 hộ gia đình vay vốn để xây dựng mới, cải tạo sửa chữa công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn.... 

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang, từ nay đến cuối năm 2023, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kiên Giang phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn, làm tốt công tác thu hồi nợ đến hạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình.

XT

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh