THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 05:26

Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa TP.HCM” năm 2023

(Dân sinh) - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 114-KH/BTGTU ngày 31/5/2023 về tổ chức Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa TP.HCM” năm 2023.

Theo đó, Hội thi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về “xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa TP.HCM” dành cho các đội thi đến từ Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức và ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy; Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; ban tuyên giáo đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; các hội chuyên ngành văn học, nghệ thuật thành phố; các bảo tàng, đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Hội thi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc...

Hội thi nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc...

Nội dung thi bao gồm: Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển về văn hóa thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc thành phố; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn thành phố...

Hội thi gồm 2 vòng cấp cơ sở (hoàn thành trước ngày 15/7/2023)  và vòng thi cấp thành phố (Vòng loại: Tháng 8/2023, Vòng chung kết: dự kiến tháng 9/2023).

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất (bao gồm giấy khen kèm kinh phí khen thưởng 20 triệu đồng); 2 giải Nhì (bao gồm giấy khen kèm kinh phí khen thưởng 15 triệu đồng); 2 giải Ba (bao gồm giấy khen kèm kinh phí khen thưởng 10 triệu đồng); 7 giải Khuyến khích (bao gồm giấy khen kèm kinh phí khen thưởng 5 triệu đồng); 1 giải clip xuất sắc nhất (bao gồm giấy khen kèm kinh phí khen thưởng 3 triệu đồng); 1 giải tiết mục sáng tạo nghệ thuật ấn tượng nhất (bao gồm giấy khen kèm kinh phí khen thưởng 3 triệu đồng); 1 giải đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở xuất sắc nhất (bao gồm giấy khen kèm kinh phí khen thưởng 3 triệu đồng).

XT

Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh