THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 07:26

Hỗ trợ 18 triệu đồng chi phí mai táng người mất do Covid-19

UBND TP.HCM vừa gửi văn bản tới Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các sở, ngành liên quan về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp cho các gia đình có người thân mất vì Covid-19.

Theo đó, các hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM tự tổ chức thực hiện mai táng cho người mất vì Covid-19 tại cộng đồng sẽ được nhận hỗ trợ, với mức 18 triệu đồng/trường hợp.

Để được hưởng, hộ gia đình điền theo tờ khai mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021 và giấy báo tử gửi Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú. Trong thời hạn 3 ngày làm việc, sau khi nhận được đề nghị của Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Trường hợp thiếu kinh phí, các quận, huyện và TP.Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND TP.HCM giải quyết.

Trường hợp thiếu kinh phí, các quận, huyện và TP.Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND TP.HCM giải quyết.

Về nguồn kinh phí, trường hợp phát sinh từ ngày 29/4/2021 đến ngày 30/6/2021, các địa phương sử dụng nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức.

Đối với trường hợp phát sinh từ ngày 1/7/2021 trở đi (ngày Nghị định 20 của Chính phủ có hiệu lực thi hành), nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, nguồn trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương hoặc thông qua cơ quan, tổ chức.

Trường hợp thiếu kinh phí, các quận, huyện và TP.Thủ Đức có văn bản báo cáo UBND TP.HCM giải quyết.

PL

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh