CHỦ NHẬT, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2023 09:50

Hà Nội xử phạt 531 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực vận tải hành khách trong Quý I năm 2023

Báo cáo Quý I năm 2023 của Thanh tra sở GTVT Hà Nội cho biết, 03 tháng đầu năm 2023, đã lập biên bản vi phạm hành chính 3.742 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 12.590.340.000 đồng (ban hành 3.526 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 11.491.040.000 đồng), tạm giữ 40 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 370 trường hợp; đạt 22,89% chỉ tiêu đề ra tại HNCBCC năm 2023. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập Biên bản vi phạm hành chính tăng 690 vụ (tương đương 22,61%), số tiền xử phạt tăng 4.875.300.000 đồng (tương đương 63,19%).

Riêng trong lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng Thanh tra GTVT Hà Nội đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 531 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 1.018.850.000 đồng, tạm giữ 05 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 57 trường hợp.

Lũy kế 03 tháng đầu năm 2023, đã lập biên bản vi phạm hành chính 1.299 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 2.762.550.000 đồng, tạm giữ 11 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 172 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập Biên bản vi phạm hành chính tăng 674 vụ (tương đương 107,84%), số tiền xử phạt tăng 2.098.050.000 đồng (tương đương 315,73%).

Trong đó: Xe khách tuyến cố định: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 135 trường hợp, phạt tiền 376.300.000 đồng, tạm giữ 01 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 28 trường hợp.

Lũy kế 03 tháng đầu năm 2023, đã lập biên bản vi phạm hành chính 587 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 1.319.350.000 đồng, tạm giữ 02 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 105 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập Biên bản vi phạm hành chính tăng 308 vụ (tương đương 110,39%), số tiền xử phạt tăng 1.029.250.000 đồng (tương đương 354,79%).

Đội Thanh Tra GTVT quận Cầu Giấy xử lý xe vận tải hành khách vi phạm luật an toàn giao thông ngày 4/4/2023

Đội Thanh Tra GTVT quận Cầu Giấy xử lý xe vận tải hành khách vi phạm luật an toàn giao thông ngày 4/4/2023

Xe khách hợp đồng: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 114 trường hợp, phạt tiền 272.400.000 đồng, tạm giữ 01 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 24 trường hợp.

Lũy kế 03 tháng đầu năm 2023, đã lập biên bản vi phạm hành chính 533 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 1.225.200.000 đồng, tạm giữ 08 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 64 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập Biên bản vi phạm hành chính tăng 346 vụ (tương đương 185,03%), số tiền xử phạt tăng 996.500.000 đồng (tương đương 435,72%).

Xe taxi: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 37 trường hợp, phạt tiền 26.500.000 đồng.

Lũy kế 03 tháng đầu năm 2023, đã lập biên bản vi phạm hành chính 160 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 201.600.000 đồng, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 02 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập Biên bản vi phạm hành chính tăng 6 vụ (tương đương 3.9%), số tiền xử phạt tăng 58.800.000 đồng (tương đương 41,18%).

Xe buýt: Đã kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 05 trường hợp, phạt tiền 5.800.000 đồng.

Lũy kế 03 tháng đầu năm 2023, đã lập biên bản vi phạm hành chính 19 trường hợp, tương đương số tiền xử phạt VPHC 16.400.000 đồng, tamj giữ 01 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn 01 trường hợp. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập Biên bản vi phạm hành chính tăng 14 vụ (tương đương 280%), số tiền xử phạt tăng 13.500.000 đồng (tương đương 465,52%).

Quang Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh