THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 06:40

Hà Nội: Triển khai Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn (số 11032/VP-KGVX ngày 22/9/2023) về việc triển khai thí điểm Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam tăng mạnh.

Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam tăng mạnh.

Thành phố đặt mục tiêu, đến tháng 12 năm nay, 100% tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh tại tuyến phố đi bộ ở quận Hoàn Kiếm thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có tờ trình về việc lựa chọn các tuyến phố của quận Hoàn Kiếm, trong đó có các tuyến phố đi bộ để triển khai thí điểm nhằm đẩy mạnh các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn.

Cụ thể, ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại văn Tờ trình số 2298/TTr-STTTT ngày 12/9/2023 về việc triển khai thí điểm này trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Ngân hàng Nhà nước thành phố Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, đúng quy định.

Trên cơ sở triển khai thí điểm, sẽ đánh giá rút kinh nghiệm để triển khai diện rộng, hướng tới mỗi quận, huyện, thị xã đều có tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt và số lượng tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt tăng dần hằng năm.

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng các phương án, tổ chức tuyên truyền rộng rãi, khuyến khích nhân dân, các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh trên địa bàn quận, đặc biệt tại các tuyến phố đi bộ tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, hướng tới xây dựng các tuyến phố văn minh, hiện đại, vì mục tiêu phát triển kinh tế số của thành phố nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng. Phấn đấu đến tháng 12/2023 đạt 100% tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh tại các tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tổ chức các gian hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, trong đó có các tuyến phố đi bộ. Thời gian thực hiện trong tháng 10 năm 2023.

QUÝ ĐỨC

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh