THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 02:35

Gần 40.000 tỷ đồng miễn, giảm, giãn thuế phí, tiền thuê đất

Trong 6 tháng đầu năm 2022, số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã được Bộ Tài chính gia hạn, miễn, giảm là gần 40 nghìn tỷ đồng. Đó là thông tin được đưa ra Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN).
6 tháng đầu năm, gần 40.000 tỷ đồng miễn, giảm, giãn thuế phí, tiền thuê đất.

6 tháng đầu năm, gần 40.000 tỷ đồng miễn, giảm, giãn thuế phí, tiền thuê đất.

Trong bối cảnh Việt Nam gặp nhiều khó khăn do COVID-19, Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng gói hỗ trợ về tài khóa cho người dân và doanh nghiệp.

Ngay sau khi Nghị quyết số 43/2022/QH15 được ban hành, Bộ Tài chính đã khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, trong đó quy định giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống còn 8% đối với nhiều đối tượng doanh nghiệp và một số chính sách khác. Dự kiến việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế có thể khiến ngân sách hụt thu khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Dự kiến giảm thu NSNN khoảng 1,5 nghìn tỷ đồng; trình Chính phủ ban hành Nghị định giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước kể từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. Dự kiến doanh nghiệp, người dân sẽ được giảm nghĩa vụ khoảng 7,3 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120 giảm mức thu 37 khoản phí, lệ phí, áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/6/2022. Dự kiến số tiền phí, lệ phí mà doanh nghiệp, người dân được giảm khoảng 900 tỷ đồng; tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn dự kiến trong năm nay khoảng 135 nghìn tỷ đồng.

Với hàng loạt chính sách miễn, giảm, theo Bộ Tài chính số tiền hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2022 sẽ là khoảng 225,5 nghìn tỷ đồng (gồm số giảm thuế BVMT đối với các mặt hàng xăng, dầu, mỡ nhờn). Cụ thể: Số tiền được gia hạn khoảng 135 nghìn tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 90,5 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, lũy kế đến hết tháng 6/2022, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 941,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,7% dự toán, theo phân cấp, thu ngân sách Trung ương đạt 66,4% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt xấp xỉ 67% dự toán. Tổng chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 713 nghìn tỷ đồng, bằng 40% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 28,6%, chi thường xuyên đạt 45,8%, chi trả lãi đạt 50,1% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh nguồn thu NSNN chịu nhiều tác động bởi COVID-19, vừa chịu sức ép từ suy giảm trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa giảm thu do thực hiện các giải pháp hỗ trợ, trong khi đó vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi NSNN cho các hoạt động thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển và đặc biệt việc tăng nhu cầu chi về an sinh xã hội, chi cho công tác phòng chống dịch bệnh... đã tạo ra thách thức lớn với cân đối NSNN.

PHƯƠNG ANH

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh