THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 10:21

Dự án KCN Chấn Hưng: Sẽ giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động

UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cùng chủ đầu tư vừa tiến hành tổ chức san gạt mặt bằng Khu công nghiệp Chấn Hưng (Vĩnh Tường). Đây là dự án kéo dài gần 16 năm (chủ trương triển khai từ tháng 9/2002), UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã 3 lần cho thay đổi điều chỉnh giao chủ đầu tư. Hiện công tác bồi thường đạt gần 98%, số hộ nhận tiền đền bù cơ bản hoàn thành, chỉ còn một vài hộ vướng mắc về nhận diện tích dịch vụ.

 

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Chấn Hưng đã được triển khai hơn 16 năm kể từ khi có chủ trương triển khai bắt đầu từ tháng 9/2002, phê duyệt thu hồi đất (giai đoạn 1) tại quyết định số 1501/QĐ-UBND ngày 2/6/2005 với diện tích là 57,28 ha (trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 54,41ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 2,87ha). Khu đất dịch vụ phục vụ cho các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi xây dựng cụm Công nghiệp Chấn Hưng được UBND tỉnh thu hồi đất tại quyết định số 2951/QĐ-UBND ngày 27/9/2005 với diện tích là 28,0ha (trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 25,89ha; diện tích đất phi nông nghiệp là 2,11ha). Dự án được Thủ tướng phê duyệt theo Quyết định 1107/QĐ- TTg ngày 21/8/2006.

Từ khi triển khai, UBND tỉnh đã 3 lần cho thay đổi điều chỉnh giao chủ đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Hiện, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao chủ đầu tư Dự án xây dựng - kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Chấn Hưng cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC theo Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 6/9/2014.

 

UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cùng chủ đầu tư vừa tiến hành tổ chức san gạt mặt bằng KCN Chấn Hưng (Vĩnh Tường).


Để giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài gần 16 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp tục triển khai KCN Chấn Hưng, UBND huyện Vĩnh Tường tích cực chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dự án, chỉ đạo quyết liệt xã Chấn Hưng triển khai lấy ý kiến nhân dân thông qua phiếu xin ý kiến. Trên cơ sở các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, UBND xã Chấn Hưng tổ chức phát phiếu đăng ký nguyện vọng, kết quả cụ thể là: Tổng số phiếu phát để các hộ đăng ký nguyện vọng là 858 phiếu, trong đó: Số hộ đăng ký nguyện vọng nhận đất dịch vụ bằng tiền là 755 hộ (88%); số hộ đăng ký nguyện vọng nhận đất dịch vụ là 50 hộ (5,8%); số hộ  chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (BT-GPMB), đăng ký đổi đất ra vị trí khác để canh tác là 34 hộ (3,96%); số hộ còn lưỡng lự chưa đăng ký là 14 hộ (1,6%); số hộ vắng mặt đi làm ăn xa là 5 hộ (0,6 %).

Theo kiến nghị của nhân dân Chấn Hưng là KCN Chấn Hưng triển khai đã lâu nên mọi người có nguyện vọng nhận đất dịch vụ bằng tiền tương đương với giá BT-GPMB của Nhà nước hiện nay (88%) (Số tiền nhân dân đã nhận + Tiền hỗ trợ khác + Số tiền đất dịch vụ = Giá BT-GPMB theo quy định hiện nay) tương đương khoảng 6 triệu đồng/m2 đất dịch vụ. Trên cơ sở kiến nghị đó, đề xuất của các Sở, ngành liên quan, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và UBND huyện Vĩnh Tường, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 619/QĐ- UBND ngày 15/3/2018 về việc phê duyệt giá đất dịch vụ để thanh toán cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án KCN Chấn Hưng thay thế quyết Quyết định số 1572/QĐ- CT ngày 15/5/2008 và Quyết định số 663/QĐ- UBND ngày 22/3/2018 về việc ứng vốn cho UBND huyện Vĩnh Tường thực hiện để chi trả đất dịch vụ bằng tiền cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án KCN Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tiếp tục  triển khai KCN Chấn Hưng, UBND huyện Vĩnh Tường tích cực triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện dự án. Được sự đồng thuận của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Chấn Hưng, đến nay, Hội đồng BT-GPMB đã tiến hành chi trả xong 602/662 hộ, bố trí cho 25 hộ đổi đất canh tác; san gạt được khoảng 35ha trên phạm vi 57ha; trong đó phần diện tích 3ha để dồn trả đất nông nghiệp cho 25 hộ chưa nhận tiền BT-GPMB từ năm 2003 - 2004. Hiện còn 25 hộ chưa nhận tiền BT-GPMB 2003 - 2004 và 35 hộ đã nhận tiền BT-GPMB từ năm 2003 - 2004 nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ đất dịch vụ. Nguyên nhân chính do các hộ đòi hỏi giá cao hơn qui định.

 

KCN Chấn Hưng trên bản thiết kế.

 

Trước đó, UBND huyện Vĩnh Tường đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, lấy ý kiến của nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất. Điển hình là ngày 28/4/2017, tại Hội trường UBND xã Chấn Hưng, ông Trần Việt Cường - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cùng các cơ quan chức năng của huyện và lãnh đạo xã Chấn Hưng đã đối thoại với đại diện của hơn 50 hộ chưa nhận tiền và một số hộ đã nhận một phần tiền BT-GPMB KCN tại xã Chấn Hưng.

Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND huyện Trần Việt Cường đánh giá 14 năm (2003 - 2017) thực hiện BT-GPMB và đất dịch vụ KCN Chấn Hưng, phân tích hiệu quả kinh tế và thiệt hại do không triển khai được. Trên tinh thần dân chủ, khách quan, cởi mở đã có 15 ý kiến của người dân được nêu ra đều đồng thuận, nhất trí với chủ trương của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường phát triển KCN Chấn Hưng để giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người dân. Những ý kiến của người dân xã Chấn Hưng nêu ra đã được các cấp giải quyết, gần đây nhất là việc chi trả tiền bồi thường từ 19/4 - 15/5/2018 với tổng số tiền là hơn 64 tỷ đồng. Buổi chi trả diễn ra công khai, minh bạch, người dân hào hứng và phấn khởi sau khi nhận tiền.

Để sớm triển khai thi công dự án, thời gian tới, huyện Vĩnh Tường sẽ tập trung bàn giao khoảng 3ha đất nông nghiệp cho 25 hộ dân đăng ký nhận đất nông nghiệp. Tiếp tục vận động, tuyên truyền 35 hộ đã nhận tiền BT-GPMB từ năm 2003 - 2004 nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ đất dịch vụ nhận tiền hoặc đất dịch vụ để bàn giao đất cho Nhà nước để tiến hành triển khai dự án, đưa KCN Chấn Hưng sớm đi vào hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho nhân dân, phát triển thương mại, dịch vụ và công nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của xã Chấn Hưng, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của đại đa số nhân dân Chấn Hưng. Trường hợp một số ít không chấp hành chủ trương của Đảng và Nhà nước, cố tình không bàn giao đất theo qui định sẽ phải tiến hành bảo vệ thi công.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Tin nên đọc
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh