THỨ HAI, NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2023 06:31

Để con chưa đủ tuổi lái xe máy, cả phụ huynh và học sinh đều bị xử phạt

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nếu phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi lái xe có thể bị xử phạt từ 800.000 đến 2.000.000 đồng.

Theo Khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người chưa đủ tuổi lái xe máy sẽ bị xử phạt như sau:

avartar (8)

Căn cứ điểm d khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 800.000 đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại mục 1 nêu trên điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng).

Như vậy, nếu phụ huynh giao xe cho con chưa đủ tuổi lái xe có thể bị xử phạt từ 800.000 đến 2.000.000 đồng. 

BP (tổng hợp)

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh