THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 03:02

Danh sách 17 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến thời điểm hiện nay, thành phố Hà Nội có 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Dự kiến trong tuần này, sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm khác được mở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội lên 20 đơn vị.

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến thời điểm hiện nay, thành phố Hà Nội có 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Dự kiến trong tuần này, sẽ có thêm 3 trung tâm đăng kiểm khác được mở lại, nâng tổng số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội lên 20 đơn vị. Ngoài ra, để hỗ trợ một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới có nhu cầu hoạt động lại, Cục Đăng kiểm Việt Nam mới đây cũng đã đề nghị Cục Xe - Máy giúp đỡ bổ sung thêm lực lượng cán bộ, kiểm định viên, nhân viên quân đội. Dự kiến, mỗi trung tâm sẽ cần hỗ trợ 2 người.

Danh sách 17 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Nội tính đến sáng ngày 22/3:

infographic 8

Đồ họa TRẦN HUYỀN

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh