THỨ NĂM, NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2023 04:43

Đà Nẵng thu hồi 44 cơ sở nhà, đất để bán đấu giá

Thành phố thu hồi 44 cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng để tổ chức đấu giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Thành phố thu hồi 44 cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng để tổ chức bán đấu giá.

Thành phố thu hồi 44 cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng để tổ chức bán đấu giá.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc thu hồi nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, thực hiện tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng quyết định thu hồi 44 cơ sở nhà đất, có tổng diện tích đất hơn 30.800 m2, tổng diện tích nhà hơn 14.600 m2, do dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại.

Theo đó, có một cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Hải Châu, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Thanh Khê, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Sơn Trà, 2 cơ sở nhà đất trên địa bàn quận Liên Chiểu và 37 cơ sở nhà đất trên địa bàn huyện Hòa Vang.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý 44 cơ sở nhà, đất nêu trên tổ chức bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà đất. Ngay sau khi tiếp nhận, thực hiện bàn giao lại cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý.

UBND thành phố cũng giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà tiếp nhận, quản lý đối với 44 cơ sở nhà, đất nêu trên, lập thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt. 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh