THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 09:45

Đà Nẵng tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phòng ngừa, xử lý hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em.
Đà Nẵng tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Đà Nẵng tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ngành, hội, đoàn thể và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài của dịch COVID-19 đến trẻ em và hạn chế những tác động xấu đến trẻ em.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, xây dựng thành phố an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em; tập trung thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường... Qua đó, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi bao che, chậm trễ hoặc không xử lý các vụ hành hạ, xâm hại trẻ em.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở LĐ-TB&XH có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền phát huy vai trò xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định; thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do cha, mẹ tử vong vì dịch bệnh COVID- 19 nói riêng, trong đó ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện tham mưu thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, đặc biệt là đối với đối tượng trẻ em. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt việc điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 kịp thời, an toàn cho trẻ em theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế… 

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh