THỨ TƯ, NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2023 05:51

Đà Nẵng đặt mục tiêu sản xuất cây trồng chủ lực đạt trên 95% vào năm 2025

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Hỗ trợ đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.
Đề án cũng đặt mục tiêu cơ giới hóa nuôi trồng thủy sản đạt 70% vào năm 2025 và đạt trên 90% vào năm 2030.

Đề án cũng đặt mục tiêu cơ giới hóa nuôi trồng thủy sản đạt 70% vào năm 2025 và đạt trên 90% vào năm 2030.

Đề án nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đều được cơ giới hóa; xây dựng nông thôn mới toàn diện, đi vào chiều sâu gắn với đô thị hóa nông thôn, phát triển các hình thức tổ chức nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho dân cư nông thôn.

Theo đó, Đề án đặt mục tiêu sản xuất cây trồng chủ lực trên 95% vào năm 2025 và cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 80% vào năm 2030; sản xuất chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt trên 85% vào năm 2025 và cơ giới hóa đồng bộ trên 70% vào năm 2030; cơ giới hóa nuôi trồng thủy sản đạt 70% vào năm 2025 và đạt trên 90% vào năm 2030, đánh bắt, bảo quản trên tàu cá đạt 85% vào năm 2025 và đạt trên 95% vào năm 2030; các khâu làm đất, giống, trồng cây, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, phòng chống cháy rừng, khai thác vận chuyển gỗ và lâm sản đạt trên 40% vào năm 2025 và đạt trên 60% vào năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đề án cũng đưa ra các giải pháp về bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp; phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển thị trường và hợp tác về khoa học công nghệ phục vụ trong nông nghiệp...

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, hội đoàn thể có liên quan và UBND huyện Hòa Vang tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

UBND các quận, huyện xây dựng các chương trình, đề án, dự án trọng điểm và thế mạnh của địa phương; ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP và các sản phẩm là đặc sản của địa phương gắn với công nghiệp chế biến nông sản và thị trường tiêu thụ, ứng dụng nghệ cao, thân thiện với môi trường. Qua đó, triển khai các giải pháp tăng cường kết nối vùng, hướng tới phát triển các cụm liên kết sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản gắn với vùng nguyên liệu tập trung được cơ giới hóa đồng bộ kết nối với cơ sở chế biến nông sản và kênh tiêu thụ, phân phối nông sản…

BM

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh