CHỦ NHẬT, NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2023 11:22

Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại Hà Nội

Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng là Trưởng ban Chỉ đạo, phụ trách chung, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn là Phó Trưởng ban Thường trực, thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông là Phó ban Chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư phục vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên là Phó Trưởng ban, chỉ đạo các Ban HĐND thành phố tham gia trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thẩm tra các Đề án, đề xuất của UBND thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải là Phó Trưởng ban, chỉ đạo thực hiện bố trí ngân sách nhà nước thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tạo lập quỹ nhà tạm cư, giải phóng mặt bằng; nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định...

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền chuyên đề đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận của xã hội về chủ trương, chính sách của thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân vận trong thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương chỉ đạo thực hiện công tác phản biện xã hội trong quá trình xây dựng Đề án, các quy định liên quan cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Hải Trung chỉ đạo lực lượng công an các cấp bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tổ chức cưỡng chế di dời, phá dỡ, thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong là Ủy viên Thường trực, tổ chức triển khai trách nhiệm của cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, làm đầu mối tham mưu, giúp UBND thành phố triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố; chủ trì chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch của UBND thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Anh Tuấn chỉ đạo bố trí kế hoạch vốn thực hiện lập đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trúc Anh chủ trì cùng Viện Quy hoạch xây dựng tiếp nhập, ghi nhận khối lượng nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết các khu chung cư cũ của các doanh nghiệp đã thực hiện; chủ trì tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn chủ trì tổ chức kiểm tra, xác định sự cần thiết, phù hợp của việc ban hành các văn bản quy định, ủy quyền của thành phố, thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phù hợp quy định hiện hành.

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu chỉ đạo bố trí vốn ngân sách thực hiện công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư; lập quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Duy Cường chủ trì chỉ đạo hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các chính sách hỗ trợ về đất đai, xác định phạm vi, ranh giới sử dụng đất các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, phần diện tích đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Cục trưởng Cục Thuế thành phố Mai Sơn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi về thuế đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hồ Vân Nga giúp HĐND thành phố nghiên cứu đề xuất, xem xét việc sử dụng bố trí ngân sách nhà nước chi cho một số nhiệm vụ chi đặc thù liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (nếu có).

Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân tham gia trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thẩm tra các Đề án, đề xuất của UBND thành phố trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Lưu Quang Huy phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các đơn vị được UBND thành phố giao lập quy hoạch chi tiết xác định phạm vi, ranh giới các dự án cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ.

Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương có nhà chung cư cũ chủ trì xây dựng, ban hành các kế hoạch về kiểm tra, giám sát, quản lý, xử lý trật tự xây dựng tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn; tổ chức di dời các chủ sở hữu, chủ sử dụng ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng; chủ trì tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ năng lực các nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; tổ chức lấy ý kiến lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường...   

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh