THỨ TƯ, NGÀY 06 THÁNG 12 NĂM 2023 04:46

Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025, 99,5% người dân có thẻ Bảo hiểm y tế

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, tỉnh Bắc Giang duy trì và phát triển bền vững tỷ lệ người dân có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt trên 99%, đến năm 2025 đạt 99,5% người dân có thẻ BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHYT giai đoạn 2022 - 2025.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những vấn đề tồn tại, hạn chế, hằng năm, duy trì và phát triển bền vững tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt trên 99%, đến năm 2025 đạt 99,5% người dân có thẻ BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bắc Giang: Phấn đấu đến năm 2025, 99,5% người dân có thẻ Bảo hiểm y tế (Ảnh MH)

Bắc Giang: Phấn đấu đến năm 2025, 99,5% người dân có thẻ Bảo hiểm y tế (Ảnh MH)

Để thực hiện đạt mục tiêu duy trì và phát triển đối tượng tham gia BHYT giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh Bắc Giang yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo triển khai đầy đủ các nội dung, tầm quan trọng của công tác duy trì và phát triển số người tham gia BHYT giai đoạn 2022 - 2025; ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người tham gia vào quá trình vận động, tuyên truyền: cộng tác viên cho Đại lý thu BHYT, chú trọng vai trò của trưởng thôn, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; phân công rõ trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong việc phụ trách, chỉ đạo, gắn kết quả công tác duy trì và phát triển số người tham gia BHYT với thực hiện các phong trào thi đua và đánh giá kết quả công tác hằng năm của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường truyền thông chính sách pháp luật về BHYT đến tất cả các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng không tiếp tục được cấp thẻ BHYT do thay đổi chính sách đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo thoát nghèo… để người dân hiểu rõ về vai trò, quyền lợi, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHYT đối với cuộc sống của mình, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, chuyển sang tham gia BHYT theo hình thức tự đóng phí.

Thực hiện giao chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT cho BHXH cấp huyện đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương cùng cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính khám chữa bệnh BHYT, thay đổi tác phong phục vụ, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; tiếp tục hỗ trợ cài đặt sử dụng, ứng dụng VssID để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng; đơn giản hóa các quy trình thủ tục đăng ký đóng - hưởng BHYT; bảo đảm giải quyết kịp thời, thuận tiện, đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm việc kết nối, chuyển dữ liệu khám chữa bệnh lên hệ thống Cổng thông tin BHYT hàng ngày, kịp thời theo đúng quy định nhằm ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi BHYT; tiếp tục triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật mới để người bệnh không phải chuyển tuyến về Trung ương, giúp người dân giảm được chi phí khám, chữa bệnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp về ý nghĩa, vai trò, quyền lợi và trách nhiệm tham gia BHYT. Phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục vận động học sinh tham gia BHYT, duy trì nề nếp tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%; thực hiện tốt công tác thu nộp BHYT học sinh đúng quy định.

CHU LƯƠNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh