THỨ BẨY, NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2023 07:19

110 tác phẩm vào chung khảo Giải báo chí Búa liềm vàng

Từ 2081 tác phẩm dự Giải, Hội đồng sơ khảo Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 đã thống nhất lựa chọn 110 tác phẩm có chất lượng giới thiệu vào chung khảo.

Theo Hội đồng sơ khảo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021, BTC đã thống nhất chọn ra 110 tác phẩm có chất lượng giới thiệu vào chung khảo. Theo ông Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng sơ khảo, Trưởng Ban Thư ký Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng cho biết, tính đến thời điểm kết thúc nhận bài tham dự Giải Búa liềm vàng năm 2021, Cơ quan Thường trực Giải (Tạp chí Xây dựng Đảng) đã nhận được tổng số 2081 tác phẩm (tăng 21% so với năm 2020), trong đó có: 843 tác phẩm báo in, 449 tác phẩm điện tử, 511 tác phẩm truyền hình, 221 tác phẩm phát thanh và 57 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng năm nay phong phú về chủ đề, thể loại và đã phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như Đại hội XIII của Đảng, việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19…

Trao giải cho các tác giả đạt giải A - Búa liềm vàng lần thứ V. (Ảnh: HH)

Trao giải cho các tác giả đạt giải A - Búa liềm vàng lần thứ V. (Ảnh: HH)

Đặc biệt, ngoài chủ đề quen thuộc về xây dựng Đảng, nêu gương sáng đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… năm nay có nhiều loạt bài có chất lượng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn như: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tổng kết các mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

“Từ ngày 20/11 đến 6/12, 6 tiểu ban của Hội đồng sơ khảo đã hoàn thành việc chấm tác phẩm vòng sơ khảo và lựa chọn được 110 tác phẩm để đưa vào vòng chung khảo, gồm: 51 tác phẩm báo in, 18 tác phẩm báo điện tử, 24 tác phẩm báo hình, 12 tác phẩm phát thanh, 5 tác phẩm ảnh báo chí. Tới đây, Hội đồng chung khảo sẽ tổ chức chấm, bỏ phiếu kín chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao Giải”, ông Ngô Minh Tuấn cho biết.

Theo BTC, 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Ban Chỉ đạo Giải xây dựng Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021.

Theo đó, mục đích của việc tổ chức giải nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và sự quan tâm của toàn xã hội trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng. Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VI – năm 2021 góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, cùng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Trước đó, năm 2020, Giải Đặc biệt Giải báo chí Toàn quốc về Xây dựng Đảng- Giải Búa liềm Vàng lần thứ V thuộc về nhóm tác giả Hãng phim tài liệu và điện ảnh Báo Nhân Dân với tác phẩm truyền hình dài 90 tập mang tên "Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình".

VŨ HÀ

CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Báo dân sinh
Báo dân sinh
Báo dân sinh